Blue Flower

Velkommen hos Foreningen Stjær Vandværk

 

 

07.03.2018 Der er indkommet følgende forslag til Generalforsamlingen:

Da vi i henhold til vedtægterne har regnskabsår fra 01.10-30.09 stiller bestyrelsen nedennævnte forslag til Generalforsamlingen:

10. Regnskab

  • Regnskabet revideres af godkendte revisorer eller revisionsfirmaer valgt af bestyrelsen for 1 år ad gangen. Regnskabsåret er 01/10 – 31/12 (er nu: 1/10 – 30/9) første regnskabsår omlægges til 1/1 – 31/12-2018 (er nu: 1/1 - 30/9 2011)

I § 11 ændres dato for generalforsamlingen

  • 11. Generalforsamling
    Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. maj (er nu: 1. april).

Der foreslås indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 25. april 2018 til endelig vedtagelse af vedtægtsændringerne. Den ekstraordinære generalforsamling foreslås afholdt på vandværket

 


Stjær Vandværk er et privat vandværk, der forsyner omkring 400 forbrugere i Stjær med rent vand.

Stjær Vandværk er en forening med hjemsted i Skanderborg Kommune.

Formålet er at skaffe rent vand på bedste og billigste måde til foreningens medlemmer.

Vi har pt. 5 vandboringer, hvoraf de 3 boringer er placeret i umiddelbar nærhed af vandværket medens de 2 andre boringer af forsyningssikkerhedsmæssige årsager er placeret hhv. syd og nord for selve Stjær by. Se nærmere herover under Boringer. Vores nuværende produktion af vand andrager ca. 40-50.000 m3 om året, men vi har kapacitet til at producere mere end det dobbelte.

 
 
 

Mange steder i Østjylland er der en del Arsen i vandet, men i Stjær har vi ingen spor af Arsen i vore boringer. Vi har et forhøjet indhold af Aggressiv Kulsyre, men dette filtreres bort på selve vandværket, således at det vand, vi leverer til forbrugerne fuldt ud lever op til alle de krav, der stilles til rent drikkevand.
Vandets hårdhed er ca 13 dH.
Under menupunktet Vandanalyser herover, kan du få adgang til alle de analyser, der er gennemført hos Stjær Vandværk.

Stjær Vandværk er endvidere underlagt Skanderborg Kommunes Normalregulativ for Private almene Vandforsyninger, som kan hentes her.

Stjær Vandværk støtter op om Sprøjtefri Have, som blev introduceret på Vandets Dag i 2015. Du kan se en række videoer, som Aarhus Vand har fået fremstillet, der viser, hvordan du kan være med til at sikre vores allesammens grundvand. Se videoerne her.

Kontakt os

Hvis du får mistanke om, at du har fejl på din vandinstallation eller hvis du oplever uregelmæssigheder kan du kontakte os på følgende:

Problemer med vandforsyningen, kontakt Peter Gabriel på telefon 21 13 23 27 eller 64 64 91 60

Spørgsmål til din vandregning, kontakt Børge Frølund Thomsen på telefon 87 43 02 14 (bedst hverdage mellem 18.30 og 19.30)

Spørgsmål eller problemer i øvrigt, kontakt Bent Skovsende på telefon 31 25 10 10

Du kan også sende en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., hvor vi vil komme tilbage til dig så hurtigt som muligt.